Katalóg
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Adresa:

MIDINET s.r.o.
Nemocničná 14
99001 Veľký Krtíš
Slovenská republika

Tel.: +421.47.4911281

Email: midinet@midinet.sk

Web:   www.midinet.sk

.: Články
O nás

MIDINET s.r.o. sa od svojho založenia v roku 2001 zaoberá komplexným servisom a službami v odbore výpočtovej techniky a to predajom, vylaďovaním a užívateľským prispôsobovaním hotových programov a hardwarovej techniky na báze PC ako s platformami Linux, Mac OS tak aj Windows.

Naša firma zaškoľuje a udržiava programový produkt firmy AURUS s.r.o. Bratislava pre podvojné účtovníctvo, určený hlavne pre poľnohospodárstvo, ale aj pre ostatné podnikateľské smery v rôznych výrobných a iných odvetviach nášho ale aj iných krajov celého Slovenska.


Spoločnosť je certifikovaným poradcom pre vypracovávanie dotačných projektov, zároveň poskytuje služby: vedenie účtovnej evidencie, poradenstvo v účtovníctve, poradenstvo v organizačnej štruktúre a analýze ekonomickej činnosti podniku a rieši komplexné serverovské riešenia podnikov na Linuxovskej platforme.
Výpočtovú techniku a s ňou súvisiace príslušenstvo predáva spoločnosť vo svojej predajni na Nemocničnej ulici, ktorá sa javí ako najfrekventovanejšia ulica mesta Veľký Krtíš.
V predajni popri bežnom predaji funguje aj záručný a pozáručný servis, poradenstvo, odborná konzultácia v odbore počítačových systémov, a od roku 2001 je uzatvorená zmluva so SWAN a.s. o budovaní internetu.

V súčasnosti je MIDINET s.r.o. prosperujúca a dobovo vyspelá spoločnosť, ktorá v nastolenej forme podnikania udáva smer vo svojom regióne pre ostatné subjekty s podobným zameraním, o čom svedčí aj ziskový koniec vo všetkých rokoch od založenia spoločnosti.

Spoľahlivý a rýchly chod nami ponúkaných aplikácií zabezpečujeme na osvedčených komponentoch a zostavách COMFOR. Zároveň je naša spoločnosť ich autorizovaným predajcom a autorizovaným servisným strediskom. Po rokoch pôsobenia a nemalých skúsenostiach naša spoločnosť zodpovedne pristupuje ako k malým tak aj k veľkým realizovaným zákazkám vďaka zázemiu zabezpečeným našich dodávateľov.
   
 
 
Návštevy
Celkom 303262
Mesiac 1921
Dnes 19
Online1