0 %

AURUS - GPS

Aurus GPSGPS monitoring vozidiel, riešenie pre poľnohospodárov

  • Sledovanie rýchlosti, polohy a spotreby vozidiel
  • Identifikácia vodiča, prípojného zariadenia a pracovnej operácie
  • Zobrazovanie na ortofotomape, cestnej mape a mape produkčných blokov – LPIS
  • Integrácia so systémom Aurus Agro
  • Integrácia so systémom Aurus Ekopacket
  • Aurus WebGPS aplikácia dostupná z PC aj z mobilných zariadení
  • Špičkové GPS zariadenia Ruptela

Zariadenie na príjem a spracovanie GPS a GSM signálu zabudované do stroja prijíma GPS/GLONASS signál o polohe stroja v danom čase a následne túto informáciu spolu s ďalšími údajmi (vodič, závesné zariadenie, spotreba, motohodiny,…) odosiela vo forme dátového GSM prenosu na server pre ďalšie spracovanie. Používame značkové zariadenie (GPS tracker, GPS ústredňa) RUPTELA, ktoré sa využívajú vo viac ako 100 krajinách sveta a sú vyrábané jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcou firmou v Európe. http://www.ruptela.com/achievements/.

logo AURUS